De meeste kinderen kunnen het kerstverhaal wel dromen. Maar klopt het verhaal dat zij in hun hoofd hebben wel met wat er in de Bijbel staat? Werd Jezus wel in een stal geboren met een os en een ezel erbij? Is Hij echt in december geboren? En die wijzen uit het Oosten: hoeveel waren het er precies en wie zijn dat eigenlijk?cover

In Kerst onder de loep reizen kinderen langs de verhalen die speelden rond Jezus’ geboorte en gaan zij op zoek naar antwoorden. Zij lezen de verhalen verteld vanuit Zacharias, Jozef, Maria, Hanna, een wijze en een herder en leren nieuwe dingen door opdrachten en puzzels te maken. En op moeilijke vragen krijgen zij een antwoord van wijze dominees.

Kerst onder de loep is helaas uitverkocht.