Spreekbeurten voor vrouwen

Ik heb een verlangen om vrouwen toe te rusten in hun geloof, zodat ze leren leven zoals de Heere God het bedoeld heeft en Hem de eer en glorie brengen door hun leven heen.

In het seizoen 2023/2024 kom ik graag op jullie vrouwenevent spreken over één van de volgende thema’s:

Vrouw zijn naar Gods ontwerp
‘En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.’ (Genesis 1:31) De schepping van de mens, de schepping van het mannelijke en vrouwelijke was zeer goed. God heeft de vrouw prachtig ontworpen en heeft een hoge roeping voor haar leven.

In deze lezing ontdekken we de schoonheid, de vreugde en de vervulling die het geeft om te leren leven naar Gods ontwerp voor ons als vrouwen.

Op de vrouwendag van Hart voor het Gezin (januari 2024) gaf ik hier deze spreekbeurt over.

Blijven in Hem
Spurgeon schreef eens: het enige Schriftuurlijke voorschrift om je voor te bereiden op Zijn komst is dit: ‘Blijf in Hem’. Als je in het geloof van Hem blijft, Zijn waarheid vasthoudt, Zijn voorbeeld volgt en Hem tot je woonplaats maakt, kan je Heer op elk uur komen en zul je Hem verwelkomen.’

Graag denk ik met jullie na over wat het betekent om in Hem te blijven en de zegeningen die hieruit voortvloeien. Een lezing aan de hand van Johannes 15.

Keer terug en kom thuis
Telkens weer klonk de stem van Jeremia in Jeruzalem: Keer terug! Het was Gods grote verlangen dat Zijn volk thuis zou komen bij Hem en dicht bij Hem zou leven.

In deze lezing vertel ik meer over het Bijbelboek Jeremia en trek ik de lijn door naar de tijd waarin wij leven. Een lezing die aanmoedigt om met een zuiver hart volledig voor Christus te leven.

Vertrouwen op God
De favoriete houding van Hudson Tayler was die van een vertrouwen kind. Hij geloofde dat ‘zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen (Psalm 103:13). Hij zei: Een waar christenleven begint altijd daar waar het leven van Christus eindigde: bij het Kruis. En de ware ontwikkeling ervan is naar de wieg toe, totdat we in de kinderlijke eenvoud van het geloof kunnen rusten in de almachtige armen van oneindige Wijsheid en Liefde.’

In deze lezing denken we aan de hand van Jeremia 17:5-8 na over wat het betekent dat we niet alleen geloven in Jezus Christus, maar ook ons vertrouwen op Hem stellen voor ons dagelijkse leven. We behandelen hindernissen op dit pad en sleutels naar een vertrouwend leven.

Meer weten?
Je kunt mij altijd bellen of mailen als je wat meer wilt weten over de diverse spreekbeurten. Voor de spreekbeurten vraag ik geen vaste vergoeding (alleen een reiskostenvergoeding).